Každá časť pracoviska vplýva na zdravie používateľa. Dlhé hodiny strávené v nesprávnej polohe môžu viesť k zdravotným ťažkostiam. Môže to byť čas trávený vo veľkoplošnej, alebo malej domácej kancelárii. Problémy so svalovým a kostrovým systémom vyplývajúce priamo z používania nevhodných polôh postihujú 35 % ľudí, ktorí pracujú s počítačom. Sedenie v nevhodnej polohe môže viesť k početným bolestiam v rôznych častiach tela, od krku až po kolená a lýtka; môže tiež viesť k problémom so sústredením alebo dokonca vyústiť do frustrácie.

Ergonómia kladie základy pre vytvorenie optimálneho pracovného prostredia, aby sa čo najviac prispôsobilo fyzickým a duševným schopnostiam ľudí a minimalizoval sa jeho vplyv na zdravie. Cieľom ergonómie je zabezpečiť nielen bezpečné a zdravé, ale aj pohodlné pracovné miesto.

Zdravá kancelária

V súčasnosti si mnohé profesie vyžadujú, aby ľudia pracovali v kanceláriách a sedeli za stolmi pred počítačmi. V tomto smere má ergonómia dôležitú úlohu. Obrazovka, na ktorú denne hľadíme, počítačová myš pod rukou a predovšetkým stolička, na ktorej sedíme dlhé hodiny - každý prvok nášho okolia by mal byť navrhnutý a prispôsobený jedinečným fyzickým vlastnostiam a potrebám jednotlivca. Všetky kroky k ergonómii je potrebné urobiť hlavne preto, aby sa znížila záťaž spojená s mnohohodinovým sedením za pracovným stolom a aby sa zabezpečilo, že 8-hodinový pracovný deň bude kreatívny a efektívny.

Technologické novinky ako prínos pre ergonómiu

 

Zdravé domáce pracovisko

Nástup informačnej spoločnosti, ktorý možno pripísať technológiám, umožňuje čoraz väčšiemu počtu ľudí vykonávať rôzne úlohy mimo tradičného pracoviska. Práca na diaľku sa v súčasnosti stala najlepšou alternatívou pre novopečené matky, zdravotne postihnuté osoby, ako aj pre ľudí, pre ktorých je ťažké dochádzať do práce. Výsledky vykonanej práce sa posielajú elektronicky. Aj doma však musí byť pracovisko funkčné. Preto, aby sa predišlo bolestiam chrbta alebo zhoršeniu zraku, je potrebné mať vhodný pracovný stôl, osvetlenie a predovšetkým pohodlnú stoličku, na ktorej človek strávi každý deň mnoho hodín.
Podľa štúdií Inštitútu priemyselného dizajnu je najprirodzenejšia poloha taká, pri ktorej je medzi líniou chrbtice a stehennou kosťou uhol približne 135 stupňov. Takúto polohu zaujímajú astronauti v stave nulovej gravitácie, ako aj osoby ponorené vo vode. Uplatňovaním zásad ergonómie a investíciou do moderných sedení, ktoré nám umožňujú dynamickú prácu, môžeme predísť problémom, ktoré sa objavia po mnohých hodinách strávených pri počítači. To nielen zvýši naše pohodlie, ale povedie to aj k zvýšeniu efektivity.