shop@idnabytok.sk

+421 53 429 9317

Sídlo spoločnosti

INVENT dizajn, s.r.o.
Štefánikovo námestie 5
052 16 Spišská Nová Ves

IČ: 36572403
DIČ: 2020035369
IČDPH: SK2020035369

zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Košice I, oddiel sro, vložka č. 14143/V